2019

XIX TARPTAUTINIS KONKURSAS-FESTIVALIS
„MUZIKA BE SIENŲ“

2019 m. rugpjūčio 14-23 d., Druskininkai

XIX tarptautinio konkurso-festivalio „Muzika be sienų“ nugalėtojai 2019 m.

GALA KONCERTAS

Konkurso grafikas

Repeticijų su orkestru tvarkaraštis

II turo dalyviai

Koncerto miesto pramogų aikštėje programa (solistai su orkestru)

Preliminarus repeticijų salėje grafikas

Konkurso dalyvių programos

Festivalio tvarkaraštis

Koncertai

Konferencija ir videotekos

Rėmėjai

Konkurso dalyviai skirstomi į 5 kategorijas:

I. Solistai (fortepijonas, klavesinas, styginiai, pučiamieji, mušamieji, liaudies instrumentai, vokalas). Programa pasirenkama individualiai, atliekama mintinai. Konkurse gali dalyvauti ir KONCERTMEISTERIAI, tačiau jie taip pat turi susimokėti stojamąjį mokestį, kuris aptariamas žemiau. Jei koncertmeisteris nenori pretenduoti į apdovanojimus, mokesčio nėra.

II. Ansambliai (kameriniai instrumentiniai, vokaliniai, fortepijoniniai). Programa pasirenkama individualiai. Pageidautina įtraukti baroko arba  klasicizmo epochos kūrinį. Grojimas iš natų vertinimui įtakos neturės.

III. Koncertai fortepijonui arba klavesinui su kameriniu orkestru. Atlikėjai iš pateikto sąrašo laisvai pasirenka bet kurio  koncerto I arba II-III dalis. Ši kategorija vyksta dviem turais:

I TURAS: koncertai atliekami dviem fortepijonais (atlikėjai, gavę aukštus balus, kviečiami dalyvauti II ture);

II TURAS: koncertai atliekami su konkurso-festivalio kameriniu orkestru.

IV. Džiazo atlikėjai (solistai, ansambliai).

V. Mėgėjai (solistai, ansambliai, koncertai fortepijonui su kameriniu orkestru). Išskiriamos trys mėgėjų grupės:

1) Bendro fortepijono mokiniai ar studentai;

2) Lankę/baigę valstybines ar privačias muzikos mokyklas;

3) Kiti.

Dalyvio mokestis

a) Solistų ir koncertų fortepijonui su kameriniu orkestru atlikėjų dalyvio mokestis – 120 EUR. Jei instrumentalistų, vokalistų ar „Koncertų fortepijonui su kameriniu orkestru“ dalyvių koncertmeisteriai nori dalyvauti konkurse ir pretenduoti į apdovanojimus, jie taip pat turi susimokėti dalyvio mokestį – 75 EUR, jei ne – dalyvio mokesčio nėra.

b) Ansamblių kategorijoje dalyvio mokestis kiekvienam ansamblio nariui – po 75 EUR.

c) Džiazo atlikėjų solistų dalyvio mokestis – 60 EUR.

d) Džiazo ansamblių kategorijoje dalyvio mokestis kiekvienam ansamblio nariui – po 40 EUR.

Konkurso dalyviams garantuojame dvi individualias pamokas, dalyvavimą koncertuose, seminaruose!

Apdovanojimai

Laureatai ir diplomantai bus apdovanoti specialiais diplomais, prizais. Grand Prix laimėtojams bus skirtos piniginės premijos. Geriausiai pasirodžiusiems atlikėjams įsteigti specialūs prizai ir suteikiama galimybė koncertuoti Lietuvoje, Baltarusijoje, Danijoje, Gruzijoje, Ispanijoje, JAV, Lenkijoje, Rusijoje, Švedijoje, Vokietijoje, Portugalijoje.

Detalesnę informaciją bei dalyvio anketą galite rasti mūsų internetiniame puslapyje  www.musicwithoutlimits.lt

Informacija teikiama el.paštu participation@musicwithoutlimits.lt