MUZIKA BE SIENŲ

Dalyvių anketos

Dalyvių paraiškų priėmimas pratęsiamas iki 2024 m. liepos 15 d. Paraiška turi būti pildoma tik internetu. Ranka rašytos ir el. paštu siųstos paraiškos nepriimamos. Elektroniniu paštu participation@musicwithoutlimits.lt būtina atsiųsti paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją ir papildomus dokumentus (dalyvio mokesčio pavedimo kopiją ir t. t.). Nepateikus visų dokumentų, paraiška nesvarstoma ir kvietimas nesiunčiamas.