MUZIKA BE SIENŲ

Žiuri

 

 

2023

Iš kairės: prof. Dana Ali (Kazachstanas), Guoda Gedvilaitė-Goehle (Vokietija), pirmininkė prof. Aleksandra Žvirblytė, prof. Rasa Jakutytė-Biveinienė (Ispanija), prof. Martin Jepsen (Danija), prof. Alesandr Ivanov (Vokietija), Daiva Tareilytė-uškienė (Lietuva)

Iš kairės: prof. Marianne Jacobs (Švedija-Vokietija), pirmininkė prof. Viktorija Vitaitė (Lietuva), Ala Bendoraitienė (Lietuva), doc. Martynas Staškus (Lietuva), prof. Jaroslaw Drzewiecki (Lenkija)

Iš kairės: doc. Rolandas Aidukas (Lietuva), Valentinas Kaplūnas (Lietuva), prof. Petras Vyšniauskas (Lietuva), pirmininkė prof. Ramutė Vaitkevičiūtė (Lietuva), prof. Paweł Radziński (Lenkija)